Devamsızlık Takibi

Devamsızlık Takibi - Güncel Eğitim Kurumları

Devamsızlık Takibi

Ders başladıktan sonra geç kalan öğrenciler ilk 10 dakika bekletilir, 10 dakikada geç kalan tüm öğrenciler aynı anda sınıflarına alınır. 10. Dakikadan sonra gelen öğrencilerimiz ilk teneffüs'e kadar çalışma salonuna alınır. Böylece dersin bölünmesi önlenmiş olur. Günlük devamsızlık mesajı dersin bitiminde atılarak veli bilgilendirilir.

Devamsızlık süresi; bir haftalık ders saatini geçerse, öğrenci uyarılır. İki haftalık ders saatini geçerse, veli bilgilendirilir. Üç haftalık ders saatini geçerse yönetmelik hükümleri uygulanır.