Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi - Güncel Eğitim Kurumları

Rehberlik Servisi

Her öğrencimiz rehber öğretmen tarafından takip edilir. Ayrıca her sınıfın “danışman öğretmeni” rehberlik servisi ile koordineli çalışarak öğrenci takibini yapar. Rehber öğretmen; derslerin başlamasıyla beraber öğrencilere “Tanışma Formu” doldurur.

Daha sonra randevu ile “Bireysel Görüşme”ye alır. Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda “Çalışma Programı” hazırlar. Her sınavdan sonra, ihtiyacı olan öğrenciyi görüşmeye alır ve çalışma programında güncelleme yapar. İhtiyaç halinde veli bilgilendirilir ve görüşmeye davet edilir. Ayrıca her öğrenci ihtiyaç duyulduğunda, randevu alarak ''Rehber Öğretmen'' ile görüşür. Kurum Yönemi, her dönem puanı sonunda ders öğretmeni ve rehber öğretmen ile birlikte “sınıf değerlendirme toplantısı” düzenleyerek öğrenci takibi yapar.